• Okategoriserade

  Svårt att läsa men lätt att fatta

  För en del är det väldigt svårt att läsa, vilket kan tolkas som bristande intelligens av folk som inte vet bättre. Dyslexi kan vara ärftligt ibland men inte alltid. Den som har dyslexi kan få olika små eller stora problem med att skriva, läsa och förstå text. Bokstäverna tenderar att hoppa runt lite som de vill och stavningen blir inte alltid så bra. Allt det här sammantaget kan ge stora problem, med tanke på hur mycket skriftlig information som finns i dagens samhälle, om den som drabbats inte får rätt hjälp och stöd. Förr var det vanligt att personer med dyslexi blev mer eller mindre idiotförklarade, så är det som…

  Kommentarer inaktiverade för Svårt att läsa men lätt att fatta
 • Okategoriserade

  Dyslexi

  Att ha dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, tala samt uttrycka sig i tal och skrift. Dyslexi kan starta i tidig ålder men kan ibland vara svår att upptäcka, då den kan ta sig olika uttryck bland människor i lättare eller svårare form. Dyslexi behöver inte vara svårt att leva med om man har rätt hjälpmedel! Dyslexi och grundorsaker Dyslexi beror främst på genetiska arv, och delas upp i utvecklingsdyslexi och dyslexi förvärvad av en hjärnskada. Det är neurologiska funktioner som inte fungerar som de ska i de språkliga kognitiva funktionerna i hjärnan. Man får helt enkelt svårt att avkoda det man läser eller skriver ord…

  Kommentarer inaktiverade för Dyslexi
 • Okategoriserade

  Almanacka som verktyg vid dyslexi

  Alla som har dyslexi vet att läxläsningen kan vara en kamp. Trots att du försöker fokusera rör sig bokstäverna hit och dit och du får inget sammanhang i texten. Att planera kan göra att inlärningen går lättare. Här berättar vi hur. Idag ska du som dyslektiker egentligen få hjälp med inlästa texter så att du slipper den jobbiga läsningen. Det är dock inte alla skolor som förstår problematiken, vilket gör att du inte får den hjälp du har rätt till. Det är då smarta almanackor är ett bra verktyg. Planera din läxläsning Många med dyslexi vittnar om att både skola och arbetsliv kan vara svårt för dem. När det tar…

  Kommentarer inaktiverade för Almanacka som verktyg vid dyslexi
 • Okategoriserade

  Starta företag som dyslektiker

  Har du dyslexi? Låt det inte begränsa dig. Det finns många dyslektiker som kommit mycket långt i livet. Om du är en kreativ person som tycker om utmaningar bör du satsa på att starta eget företag. Starta företag Det är enkelt att starta företag: du kommer på en smart idé, ansöker om f-skattsedel på Skatteverkets hemsida och så är du igång. Det svåra är att driva företaget, att få kunder och en bra omsättning som ger dig lön. Som dyslektiker kan du med fördel ringa Skatteverket när du ska söka om f-skattsedel eller för att starta ett aktiebolag. Då blir allt dubbelkollat och korrekt stavat. När det kommer till avtal…

  Kommentarer inaktiverade för Starta företag som dyslektiker
 • Okategoriserade

  Lösningar för dyslexiker i arbetet

  Barn eller vuxna som lider av dyslexi är fulla av kraft och visar kreativitet. Men de kommer sannolikt att stöta på komplexa problem på jobbet. Företag och arbetsgivare måste erbjuda lämpliga lösningar för denna kategori anställda. Effekterna av dyslexi på arbetet Många stora företag är ännu inte i stånd att ta itu med frågan om funktionshinder. De är ännu inte redo att rekrytera arbetare med dyslexi. Nu går människor som upplever denna inlärningssvårighet genom en komplicerad fas för att hitta ett första jobb som passar deras situation. I allmänhet kan svårigheter och effekter som orsakas av dyslexi variera beroende på kompetens, utbildning eller träning och individens personlighet. Dyslexisk störning kan…

  Kommentarer inaktiverade för Lösningar för dyslexiker i arbetet
 • Okategoriserade

  Dyslexi och inlärningssvårigheter

  Att ha dyslexi eller inlärningssvårigheter anses av många människor vara ett hinder i livet. Det stämmer i en del fall, men det finns också otroligt mycket stöd att få för att kunna göra olika aktiviteter i samhället. I skolan går det exempelvis att få hjälp med inlärningen. Som företagare går det också att få stöd för att starta ett bolag om man har olika hinder. Denna artikel kommer därför kolla närmre på vad det innebär att ha dyslexi eller inlärningssvårigheter i dagens samhälle och stort fokus kommer vara på Sverige. Hjälp för framtida företagare Genom att samhället har utvecklats otroligt mycket de senaste årtiondena har marginaliserade grupper fått större möjligheter…

  Kommentarer inaktiverade för Dyslexi och inlärningssvårigheter
 • Okategoriserade

  Dyslexi – svårigheter att läsa och skriva

  Dyslexi innebär att ha läs- och skrivsvårigheter. Orsaken är en funktionsnedsättning i hjärnan som gör att ordavkodningen när man läser inte automatiseras, och läs- och skrivproblemen för en dyslektiker beror alltså inte på sociala eller andra faktorer. Hjärnaktiviteten vid läsning hos en dyslektiker skiljer sig från den som inte har dyslexi. Viktigt att påpeka är dock att det inte har något med intelligensnivån att göra. Dyslexi kan yttra sig på många olika sätt, som till exempel att läsa långsamt så läsförståelsen blir lidande, man skriver otydligt, kastar om eller utelämnar bokstäver, stavar fel och har lättare att ta till sig muntlig information än skriftlig. Organisationen Dyslexiförbundet vill ta tillvara dyslektikernas…

  Kommentarer inaktiverade för Dyslexi – svårigheter att läsa och skriva
 • Okategoriserade

  Dyslexins historia

  Genom historien har det förekommit stora variationer kring hur både samhället och forskare sett på dyslexi som funktionsvariation. Idag är det vanligare att du som diagnostiseras med dyslexi snabbt får stöd och hjälp i hur du kan hantera din situation. Men, så fungerade det inte alls tidigare i historien. När dyslexin upptäcktes Det är svårt att ta reda på exakt när dyslexin upptäcktes. Eftersom diagnosen både behandlats på olika sätt genom historien samt att den har haft olika namn genom historien blir det svårt att säga exakt när den upptäcktes. Det går däremot att säga att det under 1800-talet uppmärksammades problem i skolan bland barn som hade svårare att lära…

  Kommentarer inaktiverade för Dyslexins historia
 • Okategoriserade

  Få jobb när du har dyslexi

  Att få sitt första jobb är för många ett viktigt steg ut i vuxenlivet. Oberoende av om det är på en advokatfirma, bageri eller lager så är det lika viktigt för alla. Tyvärr har en del människor i samhället svårigheter att få sitt första jobb. Det kan därför vara bra att höra av sig till olika typer av bemanningsföretag som kan hjälpa till med att hitta jobb. Bemanningsföretag är nämligen experter på att hitta jobb som passar de olika människor som lever i samhället. Dock kan det fortfarande vara svårt att veta var man ska vända sig om man är ny på arbetsmarknaden, speciellt om man är dyslektiker eller har…

  Kommentarer inaktiverade för Få jobb när du har dyslexi
 • Okategoriserade

  Kan man driva företag om man har dyslexi?

  Dyslexi är en slags funktionsnedsättning som har blivit allt vanligare i samhället. Man har den hela livet, och det kan ställa till en del problem. Men det går faktiskt att driva företag även om man är dyslektiker. Ta hjälp av olika verktyg Ibland kan det vara lite svårt att skapa komplicerade företagsstrukturer om man är dyslektiker. Med hjälp av olika molntjänster kan man få hjälp med att skapa en företagsstruktur online. Man behöver då inte oroa sig för att sätta upp servrar och annat mer komplicerat. Det kan löna sig att ta hjälp av de olika verktyg som finns till hjälp. Det är inget man behöver skämmas för utan det…

  Kommentarer inaktiverade för Kan man driva företag om man har dyslexi?
ashe