Information om dyslexi

Dyslexi och studier

Den som har dyslexi kan lida av det i olika grader. Skolan kan ha känts tung under uppväxten och kanske finns det en viss tvekan för att studera på högre nivå med gott självförtroende. Det händer väldigt mycket under barndomen och att då dessutom behöva hantera dyslexi med allt vad det innebär ger egentligen inte dyslektikern en rättvis chans till förstå sin förmåga. Det finns gott om stöd och hjälpmedel för den som är sugen på att börja studera igen.

Vad är dyslexi?

Dyslexi är en ärftlig funktionsnedsättning som påverkar läs och skrivförmågan. Dyslexi drabbar ungefär 1-10 % av befolkningen. Om en dyslexiutredning inte har gjorts är det svårt att veta om läs och skrivsvårigheterna beror på otillräcklig lässtimulans, koncentrationssvårigheter eller någon annan språkstörning. Läs och skrivsvårigheter kan också bero på sociala och emotionella omständigheter. Uppskattningsvis finns det 1-2 elever som har dyslexi i varje klass.

Det som brukar känneteckna just dyslexi är att personen ofta stavar fel på ord och ser inte detta medan hen skriver. T ex är det vanligt att vända på bokstäverna, istället för att skriva kramat kanske personen skriver kamrat utan att notera det. Att spegelvända orden är också vanligt.

Det är också vanligt att det är svårt med läsningen och att fokusera på texten för att ”bokstäverna hoppar”. Personen får svårt att läsa texten med flyt och eftersom full koncentration ligger på att läsa ordet rätt tappas lätt koncentrationen över vad som hittills har lästs. Läsningen blir på så vis både långsam och hattig.

Vad finns det för stöd under studier

Med rätt stöd finns det idag inte lika många begränsningar för den som vill studera på högre nivå. Det är också mindre tabu att lida av dyslexi och funktionsnedsättningen ses idag inte som något som avviker allt för mycket. Att samhället har vetskap om vad det innebär gör att dyslektikern mår bättre psykiskt. Att acceptera svårigheterna och att det utåt inte upplevs som konstigt är viktigt för att dyslektikern ska våga be om hjälp. Det finns gott om bra kurslitteratur både om dyslexi samt annan anpassad litteratur för bästa möjliga skolgång. Den som har fått en dyslexidiagnos har också bland annat rätt till följande:

  • Undervisningen anpassad efter sina förutsättningar med tekniska hjälpmedel.
  • Möjlighet till att träffa en studiesamordnare som gör en individuell studieplan.
  • Rätt till anteckningshjälp.
  • Rätt till upplästa läromedel eller annan anpassad litteratur.
  • Möjlighet till muntliga förhör samt längre provtid om det sker skriftligt.
  • Läsa i lägre studietakt utan att ev studiemedel påverkas.

Det viktiga är att den som vill studera inte ser sin funktionsnedsättning som ett hinder för att gå en utbildning och nå en examen. Med andra ord behöver dyslexi inte längre sätta käppar i livet för att gå sin drömutbildning.

ashe