Information om dyslexi

Dyslexi

Att ha dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, tala samt uttrycka sig i tal och skrift. Dyslexi kan starta i tidig ålder men kan ibland vara svår att upptäcka, då den kan ta sig olika uttryck bland människor i lättare eller svårare form. Dyslexi behöver inte vara svårt att leva med om man har rätt hjälpmedel!

Dyslexi och grundorsaker

Dyslexi beror främst på genetiska arv, och delas upp i utvecklingsdyslexi och dyslexi förvärvad av en hjärnskada. Det är neurologiska funktioner som inte fungerar som de ska i de språkliga kognitiva funktionerna i hjärnan. Man får helt enkelt svårt att avkoda det man läser eller skriver ord i fel ordning eller eventuellt vänder om ord i tal. Man har även kommit fram till en annan intressant orsak, att det skulle kunna bero på ljusreceptorer i ögat vars celler är symmetriska i bägge ögonen hos dyslektiker. Detta förvirrar hjärnan som skapar felaktiga spegelbilder av till exempel bokstäver. Man har funnit att icke-dyslektiker har asymmetriska celler. Orsaken är inte fastställd, men kan även vara en kombination av både de kognitiva språkfunktionerna i hjärnan och celler i ögonen.

Smarta hjälpmedel för en dyslektiker

Idag behöver det inte vara lika svårt att leva som en dyslektiker som förr. Med smarta hjälpmedel och stöd kan vardagen fungera smidigt och förenklas avsevärt för alla dyslektiker! Med hjälp av teknikens utveckling har man utvecklat smarta program. Om man är dyslektiker eller behöver allmän skrivhjälp kan man använda sig av unika Cowrite som använder sig av smarta, automatiserade program för förstärkt skrivande. Tjänsterna går ut på att man med avancerad teknologi och smarta program skriver alla texter snabbare och autokorrigerar även fel i texterna. Som dyslektiker kan man även få stöd och hjälp från ett tidigt stadie i livet med speciella inlärningsmetoder, övningsprogram och en mängd datorstöd. Att vara dyslektiker idag ska med rätt hjälp och stöd kunna ge en normal och avslappnad vardag.

ashe