Information om dyslexi

Känd dyslektiker, Albert Einstein?

De finns flera kända personer som sägs ha eller haft dyslexi. Den mest kända är kanske Albert Einsten, däremot är det troligen bara en myt. Det finns många historier om att Einstein var ”hopplös” som barn, sedan med det mesta och dålig i skolan, men de flesta av dessa historier går att slå hål på.

Den mest spridda historien handlar om att han hade så dåliga betyg i skolan men sanningen var den att man bytte betygssystem mitt under hans skoltid, och en del tolkare har helt enkelt inte förstått vilka betyg de hade framför sig. Man har sett de nya betygen men tolkat dem enligt det gamla systemet och då såg det ut som att det var dåliga betyg. Tittar man både på hans tidigare betyg och de senare, med rätt betygssystem som ”glasögon”, har han goda betyg i båda systemen. Dock är det kanske mer spännande att tänka sig att en stackare som fått kämpa hela sin barndom, ändå lyckades så fantastiskt som han gjorde. Det är nog så mytbildning går till och på ett sätt gör det kanske inte så mycket. Mänskligheten verkar ha ett behov av spännande och peppande berättelser.

ashe