Information om dyslexi

Almanacka som verktyg vid dyslexi

Alla som har dyslexi vet att läxläsningen kan vara en kamp. Trots att du försöker fokusera rör sig bokstäverna hit och dit och du får inget sammanhang i texten. Att planera kan göra att inlärningen går lättare. Här berättar vi hur.

Idag ska du som dyslektiker egentligen få hjälp med inlästa texter så att du slipper den jobbiga läsningen. Det är dock inte alla skolor som förstår problematiken, vilket gör att du inte får den hjälp du har rätt till. Det är då smarta almanackor är ett bra verktyg.

Planera din läxläsning

Många med dyslexi vittnar om att både skola och arbetsliv kan vara svårt för dem. När det tar längre tid att läsa in en text kan man inte arbeta lika snabbt som andra. Det är dock ingen idé att du sätter dig och försöker tvinga in text i huvudet under många timmar. Greppa istället din almanacka och planera in kortare pass för läsning med pauser mellan. Läs i så korta pass du vill. Huvudsaken är att du ska känna att du kan ta till dig texten. Ibland handlar det bara om två rader, ibland om en hel sida. Det är olika från person till person. Genom att skriva upp när och vad du ska läsa i din almanacka får du en bättre struktur och känner dig mindre stressad.

Du har rätt till hjälp

Kom också ihåg att dyslexi är en funktionsnedsättning. Känner du att det är övermäktigt för dig att läsa är skolan skyldig att erbjuda hjälpmedel. Det finns till och med prejudicerande domar som talar för det. Den nya kursplanen har fått kritik för att den går emot detta. Det gör att det är extra viktigt för dig att veta att du har rätt till den hjälp du behöver.

ashe