Information om dyslexi

Låt inte dyslexi begränsa dig på jobbet

Att ha dyslexi är verkligen inte så lätt alla gånger, men det behöver inte sätta käppar i hjulet för ens karriär. Det är inte alla jobb som kräver att man behöver formulera sig i skrift, men även inom skrivande yrken finns möjligheter att lyckas även för dyslektiker.


Idag är stavningsprogram en standard på datorer, surfplattor och mobiler. För den som har svårigheter att läsa finns också möjligheten att få texter upplästa direkt ur mejl och dokument, vilket kan underlätta kommunikationen när man vill undvika missförstånd. Det är inte heller alltid önskvärt att en person tar hela ansvaret för företagets formuleringar inom kommunikation och marknadsföring, oavsett om man har dyslexi eller inte. Många vänder sig istället till externa tjänster som kan hjälpa till att utforma nyhetsbrev, ta fram mallar, korrigera språk, med mera.

Vissa typer av hjälpmedel kan man till och med få bidrag för genom att vända sig till Försäkringskassan. Det finns också arbetsmiljökonsulter som kan hjälpa till att hitta lösningar på hur man kan anpassa arbetet på bästa sätt.

Om man upplever att ens arbetsgivare inte hörsammar problemen man har kan det vara en god idé att söka sig till ett fackförbund, för att lyfta fram och stärka sina egna rättigheter. Ibland måste man tyvärr själv påminna sin arbetsgivare om vilka rättigheter man faktiskt har.

ashe