Information om dyslexi

Dyslexins historia

Genom historien har det förekommit stora variationer kring hur både samhället och forskare sett på dyslexi som funktionsvariation. Idag är det vanligare att du som diagnostiseras med dyslexi snabbt får stöd och hjälp i hur du kan hantera din situation. Men, så fungerade det inte alls tidigare i historien.

När dyslexin upptäcktes

Det är svårt att ta reda på exakt när dyslexin upptäcktes. Eftersom diagnosen både behandlats på olika sätt genom historien samt att den har haft olika namn genom historien blir det svårt att säga exakt när den upptäcktes. Det går däremot att säga att det under 1800-talet uppmärksammades problem i skolan bland barn som hade svårare att lära sig läsa och skriva.

På den tiden blev de flesta barn diagnostiserade med andra problem, ofta kopplade till lägre intelligensnivå, vilket senare har visat sig vara fullkomligt felaktigt. Idag vet vi att dyslexi inte alls har med intelligens att göra. Det var säkert många som mådde psykiskt dåligt av det. På det sättet kan det vara lättare att känna till sin diagnos och vad du behöver extra hjälp med. Men, det finns förstås fortfarande många som lider av samma typer av ångest. Det finns hjälp att få, ett exempel är genom att ta kontakt med ljungsjöberg för att få råd och tips kring hur du kan anpassa dig och förändra ditt sätt att se på dig själv, med eller utan diagnos.

Dyslexi kallades länge för ordblindhet och fokus låg länge på att det antingen hade något med synen eller synintrycken att göra. Numera vet forskarna mer och bättre än så och idag finns det en helt annan bild. Dessutom reagerar alla med dyslexi inte likadant när de ställs inför olika problem, något som också framkommit långt senare i historien.

ashe