Information om dyslexi

Läxhjälp, ett bra stöd för alla elever

Stöd genom skolgången är viktigt, för varje elev. Det är inte alla hem som har möjlighet att lära och hjälpa sina barn med läxorna. Detta ska inte betyda att barnen inte kan få någon hjälp. Speciellt sårbara är elever med ytterligare utmaningar. Men genom att använda sig av resurser likt läxhjälp kan alla elever göra sitt bästa på ett rättvist sätt. Oavsett om man har dyslexi eller ej.

Många mobilappar

En bra hjälp för studenter och elever kan få stöd via olika mobilappar. Det finns en mängd program där både föräldrar och barn kan få stöd, tips och råd. Titta närmare på Dyslexiförbundets hemsida där du har många bra hjälpmedel att välja bland.

Hjälp med läxorna

Om det inte är tips och råd ni behöver utan ren läxhjälp, då finns det bra sidor för detta med. För att hitta bland alla sidor på internet kan det vara bra att bli guidad av de som vet och kan branschen. En sida som är välinformerad för allt inom läxhjälp är läxhjälp.com där det finns olika sidor. Med hjälp av dessa sidor får man allt man behöver för att klara av läxor och andra skolarbeten.

Värdefullt och många gånger utan kostnad

Många av de tjänster man kan hitta i appar och på internet är gratis. Detta är viktigt för att alla ska få samma möjligheter till hjälp. Med liknande förutsättningar får elever stöttning och hopp om en bra utbildning.

Läxhjälp är lönsamt för både samhället i stort och får eleven själv. Med bättre utbildning och självkänsla kan eleven växa upp och bli en välutbildad, bidragande medborgare. Och det medför att samhället i stort tjänar på det.

Kunskap är makt

Detta uttryck kan kännas uråldrigt trots att det stämmer väl. Kunskapen ger människan den grund som behövs för att må bra. Med kunskap om något får man en större makt i var man står och hur man kan göra något bättre.

Med teknikens framfart har vi snart en digitaliserad skola. Det låter inte bra för en del men det kan också innebära stora förbättringar för eleverna. Med teknikens hjälp kan vi få rätt stöd direkt i skolan. Ständigt pågår det nya utvecklingar av program och även appar för elever.

Till exempel finns Dysseappen. Denna app finns för både elev och lärare, en stort hjälp för att minska stressen som kan uppstå. En app kan inte ta bort alla svårigheter men den kan vara till stor hjälp. Minska på skolstressen på ett roligt och enkelt sätt.

Att gå i skolan är en utmaning för alla, oavsett förutsättning. Men med kunskap och hjälpmedel kan mycket stress minskas vilket ger mer välmående elever. Det bästa av allt är att teknikens framfart inte stannar upp, det kommer säkerligen bli ännu bättre hjälpmedel i framtiden.

ashe