Information om dyslexi

Dyslexi och inlärningssvårigheter

Att ha dyslexi eller inlärningssvårigheter anses av många människor vara ett hinder i livet. Det stämmer i en del fall, men det finns också otroligt mycket stöd att få för att kunna göra olika aktiviteter i samhället. I skolan går det exempelvis att få hjälp med inlärningen. Som företagare går det också att få stöd för att starta ett bolag om man har olika hinder. Denna artikel kommer därför kolla närmre på vad det innebär att ha dyslexi eller inlärningssvårigheter i dagens samhälle och stort fokus kommer vara på Sverige.

Hjälp för framtida företagare

Genom att samhället har utvecklats otroligt mycket de senaste årtiondena har marginaliserade grupper fått större möjligheter att utvecklas. Numera går det exempelvis att få hjälp med att starta företag om man har olika typer av handikapp. Mycket av detta stöd samordnas genom den offentliga förvaltningen, framförallt kommunerna. Därför kan stödet se olika ut beroende på var man bor i Sverige. Utöver det offentliga stödet går det också att få hjälp från privata företag. Det går exempelvis att ta företagslån utan borgen, vilket kan vara bra för personer som inte har lyckats tjäna ihop så mycket pengar i sina yngre dagar.

Hjälp för privatpersoner

När det kommer till hjälp för privatpersoner är stödet relativt likt det som företagare får. Det handlar nämligen om att få hjälp kring olika praktiska delar av samhället. Ofta brukar hjälpen komma i form av utbildningar eller sänkta priser på olika produkter som kan hjälpa till i vardagen. Om man exempelvis har dyslexi eller inlärningssvårigheter kan det vara bra att ha ett välutvecklat läsprogram på datorn som kan läsa upp texter åt en. Denna typ av program kan vara väldigt dyra, varpå en del kommuner kan gå in och täcka kostnaderna för privatpersoner. Generellt sett brukar hjälpen dock börja i grundskolan, varpå lärare kan hjälp barn med dyslexi så att de lär sig olika knep.

ashe