Information om dyslexi

Dyslexi finns mest i västvärlden

Det är tydligt konstaterat att dyslexi är som mest utbrett i länder där man använder ett skriftspråk som är baserat på det latinska alfabetet vilket är det alfabet det svenska språket är baserat på. I t.ex. Kina eller Japan, länder med ett skriftspråk som är uppbyggt på ett helt annat sätt, finns nästan inte dyslexi. Till och med i ett språk som finska, är det mycket färre antal personer med dyslexi då finska har en viss annan grammatisk uppbyggnad, även om de använder det latinska alfabetet.

Det här kan komma som en överraskning att få höra, men det beror på att de språkljud vi formar med munnen när vi talar, kopplas till bokstäverna i alfabetet och det är just detta som dyslektiker i grund och botten har problem med. När de är små och ska lära sig kopplingen, har en del så svårt med det just för att de fått bristfällig kunskap om själva ljuden när de var små. De har inte en tydlig ”inre ljudbild” och får då svårare att förstå vilken eller vilka bokstäver de ska plocka fram. I exempelvis kinesiska bygger skriftspråket mer på hela ord som blivit till symboliska små bilder, som är deras alfabet. Hjärnan hanterar detta på ett annat sätt, dels för att den inte behöver särskilja varje ljud i ett ord, dels för att kanske, hjärnan ser symbolen som en bild, inte som en bokstav som egentligen inte betyder något i sig själv. Bokstäver får betydelse i kombination med andra bokstäver.

Anledningen till att det är färre antal dyslektiker i exmpelvis Finland beror på att grammatiken fungerar på ett lite annat sätt och att stavningen ligger närmare hur man uttalar orden. Vid en jämförelse har man t.ex. sett att det finns fler dyslektiker som talare engelska, än som talar spanska och där stämmer uttalsprincipen väl in; i spanska stavas nästan allt som det låter, men engelskan är bra mycket svårare på den fronten med en mängd olika, till synes ologiska stavningar, vilket nog de flesta svenskar känner till, eftersom alla läser engelska i skolan.

I det moderna samhället där man förväntas kunna hantera en dator, kunna skriva jobbansökningar, hantera beställningar o.s.v., blir dyslexin ett rejält handikapp som i förlängningen leder till dålig självkänsla som kan påverka en person hela livet.

ashe