Information om dyslexi

Hur mycket påverkar dyslexi en människa?

I dagens moderna samhälle där allt går fort och alla förväntas kunna hantera i princip alla sina ärenden via nätet, kan dyslexin få stora konsekvenser. Du ska kunna skriva ett CV och en jobbansökan, du ska betala räkningar på din internetbank, du kanske är ute på sociala medier och vill skriva men alla andra är mycket snabbare och har redan skrivit det du ville, eller klagar på dig för att du stavade dåligt.

Forskning har visat hur mycket det faktiskt kan påverka självbilden och självförtroendet och hur viktigt det är att man får rätt stöttning. Om man redan på lågstadiet blir omkörd av sina kompisar som kan läsa kapitelböcker, medan man själv knappt klarar att få ihop två meningar, är det inte så roligt. Detta ökas sedan på under skoltiden för många, speciellt om man inte får rätt hjälp tidigt. Då kan skolan snarast upplevas som något negativt och man vill inte göra uppgifter som läraren ger en då många av dem handlar om att läsa och skriva. En uppmuntrande och stöttande miljö är mycket viktig för att kompensera upp svårigheterna man har, både i skolan och hemma.

ashe