Information om dyslexi

Svårt att läsa men lätt att fatta

För en del är det väldigt svårt att läsa, vilket kan tolkas som bristande intelligens av folk som inte vet bättre. Dyslexi kan vara ärftligt ibland men inte alltid. Den som har dyslexi kan få olika små eller stora problem med att skriva, läsa och förstå text. Bokstäverna tenderar att hoppa runt lite som de vill och stavningen blir inte alltid så bra. Allt det här sammantaget kan ge stora problem, med tanke på hur mycket skriftlig information som finns i dagens samhälle, om den som drabbats inte får rätt hjälp och stöd.

Förr var det vanligt att personer med dyslexi blev mer eller mindre idiotförklarade, så är det som tur är inte längre. Det finns strålande exempel på att dyslektiker kan vara superintelligenta. Exempelvis var Einstein dyslektiker, liksom Leonardo da Vinci och Selma Lagerlöf, men det gick rätt bra för dem ändå som vi alla vet. Den som har dyslexi kan ha precis samma valmöjligheter som alla andra, bara hen får de rätta verktygen. Till viss del kan då problemen tränas bort.

Anpassad utbildning

All utbildning går att anpassa på olika sätt. Den som har svårt att läsa kan få lyssna i stället och den som har svårt att stava kan ha rättstavningsprogram på datorn. Utbildning kan distribueras på många olika sätt i dag och det handlar mest om att välja vad som passar bäst. Det är också viktigt att förklara vilka behov som finns, att inte försöka dölja de problem som faktiskt finns med bokstäverna utan vara öppen och ta den hjälp som erbjuds. Du som ska gå en ledarskapsutbildning i Stockholm kan välja att få utbildningen på många olika sätt. Distanskurs där du kan ta den tid du behöver i lugn och ro och kanske kan lyssna på föreläsningar i stället för att läsa tjocka böcker. Precis som alla andra som vill utvecklas och lära sig nya saker måste en dyslektiker vara aktiv och målmedveten och självklart också ta reda på vilka stöd som finns för att kompensera just det denne har lite problem med.

Läs och skrivsvårigheter

Dyslexi handlar om både läs- och skrivsvårigheter och orsakerna kan vara många. Det finns också andra typer av språkstörningar som ger liknande problem. Det finns en dyslexiförening som vet det mesta om det här och kan bidra med massor av tips och råd för dig som vill veta mer.

ashe