Information om dyslexi

Dyslektiker kan gynnas av coworking

Att vara dyslektiker innebär att man har svårt för att se hur orden ska stavas. Bokstäverna kanske flyter ihop eller verkar allmänt osammanhängande och ologiska. Den som har dyslexi kan dock gynnas av att arbeta med andra då den kan få hjälp med att formulera sig. Som egenföretagare med dyslexi kan det därför vara en bra idé att hyra en kontorsplats.

Vad är coworking?

Ordet coworking kan på svenska översättas till kontorskollektiv och är precis vad det låter som – en arbetsplats där olika företag samsas om en och samma plats. De flesta som arbetar där arbetar sällan för ett och samma företag, utan är snarare frilansare och egenföretagare. Gemensamt för dem är dock att de arbetar ensamma och av någon anledning behöver en fast punkt att utgå ifrån och där de samtidigt får träffa och umgås med andra. Coworking är bra för den som av någon anledning inte kan eller vill arbeta hemifrån och som behöver den sociala delen med ett arbete, som annars kan vara en del som saknas när man är egen företagare.

Dyslektiker och coworking

Många egenföretagare är dyslektiker och det kan skapa svårigheter för den med dyslexi att göra ett bra jobb. Därför kan det vara bra att som dyslektiker ta vara på den hjälp som finns. Att jobba på ett kontorskollektiv kan vara en bra lösning då det finns olika kompetenser samlade på ett och samma ställe. Om viktiga papper eller dokument ska skrivas kan den med dyslexi få hjälp att formulera sig av någon kunnig person på plats. På så vis blir det lättare för den med dyslexi att driva sin verksamhet på ett mer tillfredsställande vis.

En del dyslektiker drar sig för att arbeta i miljöer som är bullriga och sociala då det kan göra det svårt att koncentrera sig på att läsa en text eller formulera sig i skrift. Ett coworking space kan vara bullrigt och socialt, men på de flesta kontorskollektiv finns möjligheten att arbeta i tysta och isolerade rum. Behovet för sådana utrymmen är stort för många olika branscher och sammanhang och den med dyslexi kan därför finna en tyst miljö även på ett coworking space.

ashe