Pedagogik och dyslexi

Knepigt med siffror

De flesta människor har hört talas om dyslexi och vet att det generellt sett handlar om en medfödd oförmåga att tolka bokstäver helt korrekt. Tack vare forskning finns det idag en hel del hjälp att tillgå för den som är dyslektisk, både i skolan och vardagen. I Hpguiden finns det bland annat tips och råd hur man kan underlätta svårigheter vad gäller att läsa och skriva. Detta gäller även datorer och mobiltelefoner där man med så kallad prediktiva text- och röstfunktioner kan få det lättare och meddela sig via skrift. Om man köper en mobil idag så kan man nästan automatiskt räkna med att dessa hjälpmedel kommer att finnas tillhanda.

Utvecklingen går hela tiden framåt och det ligger inte längre någon skam i att vara dyslektiker; många kända personer har dessutom gått ut i media med sin dyslexi och därmed gett handikappet ett ansikte. Ett liknande problem som inte riktigt lika många känner till däremot är så kallad dyskalkyli, även kallat dysaritmi eller dysnumeri, som handlar om ett liknande fenomen men som istället har med siffror att göra.

Den som är född med dyskalkyli har problem med siffror i stället för bokstäver och precis som en dyslektiker har man en slags oförmåga att alltid tolka siffrorna rätt. Det kan alltså handla om att man antingen slänger om siffrornas ordning eller att man helt enkelt läser dem fel, så att till exempel siffran 3 uppfattas som en 6:a eller till och med en viss bokstav istället. Förr i tiden sade man att en person med dessa svårigheter var sifferblind men det är endast under de senaste årtiondena som man börjat inse att detta är ett mycket verkligt problem för den som lider av det.

Rent praktiskt så innebär dyskalkyli först och främst att man överlag är dålig på matte och att man har svårt att skriva ner rätt sifferordning när det kommer till årtal och telefonnummer. Är man trött är det ännu svårare medan det under pigga dagar nästan verkar som om det inte finns något problem alls. En person med dyskalkyli brukar också ha problem att komma ihåg specifika nummer, vilket kan göra alla portkoder och pin-nummer till en riktig mardröm. Man brukar därför rekommendera dessa personer att istället försöka skapa ord av siffrorna eller att associera dem med namn eller andra föremål. Många som tävlar i minnestävlingar etcetera, brukar ta till denna metod för att minnas siffror och tecken.

När det kommer till prov i matte eller högskoleprovet brukar personer med dyskalkyli klara lästal bättre och ett annat alternativ är att skriva ut siffrorna med bokstäver i stället för nummer. Precis som med det mesta går det att komma över och igenom besvären, men det krävs tålamod och uppfinningsrikedom!

ashe