Pedagogik och dyslexi

Vad är det som är svårt för en dyslektiker?

I grunden handlar det om att man har brister i sin fonologiska medvetenhet, d.v.s. att man inte är så säker på bokstäverna och deras ljud. Man kanske blandar ihop bokstäver som b, och d, eftersom de liknar varann både i ljudet och i hur det ser ut på papperet. Man kan dessutom ha svårigheter med sitt ortografiska kunnande, vilket innebär att man kan grammatik, ändelser, förstavelser. Att man vet att i svenska språket kan ord börja på exempelvis stj- (stjärna), sk- (skära), skj- (skjorta) eller att ändelsen -era alltid innebär ett verb.

Vissa personer har svårigheter med båda dessa saker och då kan det kännas extra svårt och tungt i skolan om man inte får rätt typ av stöd. För att få rätt stöd krävs en utredning av en logoped så att man verkligen får fram exakt vad det är man har svårigheter med. Det all pedagogisk forskning visat är att tidiga insatser har effekt, helst redan i förskolan. Det kan märkas redan innan barn börjar läsa, om de verkar ligga efter sina jämnåriga vad gäller uttal, ordförråd och intresse för språk.

ashe