Pedagogik och dyslexi

Verktyg vid dyslexi

Alla vet att kunna ta del av information via text blir allt viktigare i dagens samhälle. Istället för att ringa, skickas det oftast ett mejl med text istället som kan vara viktig för personen, antingen privat eller för att kunna sköta sitt arbete. Har man handikappet att man varken kan uttrycka sig i tal eller krift blir det extra svårt. För de personer som har läs- och skrivsvårigheter finns det numera bra verktyg för att använda sig av för att lyckas. Precis som när man använder hudvårdsprodukter från Cetaphil som är verktyget för att få en prefekt hy.

Vad är verktygen?

Tidigare har det varit så att de med svårigheter för att läsa och skriva, har varit tvungna att träna skrivning och läsning med hjälp av en linjal och pekfingret, men nu har både ny teknik och nya kunskap utvecklats för att underlätta. Numera ges det möjligheter för de med svårigheter att kunna ta del av andra typer av verktyg och ta till sig de nya tekniska lösningar som har skapats och på så vis kringgå sina svårigheter. Detta gör att personer med dyslexi eller liknande kan få möjlighet att läsa, meddela sig och redovisa på en betydligt enklare nivå.

Vilka verktyg?

Nu för tiden finns det en hel uppsjö av olika typer av verktyg som de med läs- och skrivsvårigheter kan ta del av. Dessa nya verktyg går att dela upp i två grupper.

Lågteknologiska verktyg

Några av lösningarna som har kommit är faktiskt inte så avancerade rent tekniskt och räknas då till den lågteknologiska kategorin. En sådan lösning kan till exempel vara att använda en läslinjal som är specialdesignad för att rama in orden som ska läsas. Andra lösningar som finns är att ha en egen lärobok som det är okej att stryka under i eller att någon annan läser högt från

texten/boken.

Högteknologiska verktyg

De verktyg som räknas in i den högteknologiska kategorin är bland annat iPads, datorer och smartphones. Det har blivit allt vanligare att använda mobilen som ett hjälpmedel, som gör att

användaren kan fotograferar av text, göra inspelningar av ljud eller lägga in påminnelser.

Därutöver går det att ladda ner speciella appar, dikteringsprogram eller liknade för att underlätta läsning och skrivning så mycket som möjligt. Till datorer finns det användbara ordbehandlings- och rättstavningsprogram på engelska och svenska. Dessutom finns det mycket användbara datorprogram som kan läsa upp texter, ett ord i taget eller löpande text. Ett verktyg som är bra att ha är en skanner som gör att man kan skanna in texter, för att sedan få texten uppläst via en talsyntes eller bli omvandlad i ett ordbehandlingsprogram.

Strategier

För de personer som har dyslexi eller andra typer av läs- och skrivsvårigheter gäller det att hitta en strategi som passar för att underlätta i vardagen. Sedan gäller det också att försöka att vara stegen före och planera, vilket gör att allting blir så mycket lättare!

ashe