Forskning och dyslexi

Olika metoder för att forska på dyslexi

En metod för hjärnforskning är att man kör olika MRI-scanningar, (Magnetic Resonance Imaging), vilket betyder att man tar bilder med hjälp av ett magnetfält. Det går till så att personen som ska undersökas, får ligga ner med en maskin på huvudet som ser ut som en hjälm, eller att man får åka in som i en stor tunna, där huvudet scannas av. Det gör inte ont och går ganska fort. Bilderna som man får fram är på hela hjärnan men som i tunna skivor. Genom dessa bilder kan man få syn på delar av hjärnan man annars kanske inte hade kunnat nå.

Ett annat sätt att forska och som man delvis gjort tidigare, är att forska på avlidna människors hjärnor. Idag kan man titta på cellerna genom mikrobiologi och det är på det viset man sett ektopier som funnits i dyslektiska hjärnor. Den typen av missbildningar går inte att se genom MRI-tekniken.

Det är vanligt att man studerar hjärnan genom EEG (elektroencefalografi), vilket innebär att man sätter plattor med elektroder på försökspersonens huvud och man fångar upp elektromagnetiska impulser. Man får ut kurvor i diagram som man kan studera och som handlar om hjärnans aktivitet. Det är dock ganska svårt att tolka de här resultaten. På senare tid har tekniken utvecklats så att man får med olika färgdiagram så att man kan se skillnader i hjärnan i olika områden, samtidigt.

Ibland vill man undersöka hur hjärnan fungerar medan personen läser. Då mäter man blodgenomströmningen i ett isst område, då man insett att mängden blod som strömmar igenom hänger ihop med nervernas aktivitet. PET-teknik (Positron Emission Tomography) är det som då används. Man injicerar vatten som har blivit radioaktivt märkt. Det innebär att man satt in en syreisotop. Detta vatten sänder ut signaler som kan fångas upp och man får fram färgbilder som går att tolka. Personen har en hjälm eller liknande på huvudet och får via hörlurar eller på en skärm, uppdrag denne ska genomföra så att man kan mäta aktiviteter i hjärnan.

fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) är en ganska ny teknik som inte kräver radioaktivitet, vilket är positivt om man ska testa på barn.

Alla dessa metoder används idag på olika sätt och tekniken utvecklas ständigt.

ashe